Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Vem har koll på dina hemligheter?

10,5 miljoner kronor – så högt kan priset bli för den som utnyttjar någon annans företagshemligheter. Hemligheternas egentliga värde är ofta betydligt högre och de faktiska förlusterna av att konkurrenter använder dem avsevärt större. IPQ arrangerar ett seminarium på temat Företagshemligheter senare i vinter i vilket vi kommer fokusera på olika preventiva åtgärder som kan minimera risken för att företagshemligheter läcker ut.

Vad är en företagshemlighet?
Rättsfrågor som knyter an till innovationer och immateriella tillgångar uppkommer i alla processer i ett företag.  Konkreta innovationer kan ofta skyddas som patent eller varumärken, däremot är det svårare att registrera skydd för ren information och know-how. Men, sådana innovationer skyddas i stor utsträckning av lagen om skydd för företagshemligheter. All information om affärsförhållanden i ett företags verksamhet som näringsidkaren håller hemlig skyddas genom lagen. Den som bryter mot lagens bestämmelser och röjer företagshemligheter kan bli svidande skadeståndsskyldig något som tre personer i Göteborg nyligen fick erfara.

Höga skadestånd för den som röjer företagshemligheter
I avgörandet från november 2014 från Hovrätten för Västra Sverige (T 3375-13) dömdes tre före detta anställda att betala skadestånd om sammanlagt 10,5 miljoner kronor för att de kopierat databaser med kundinformation från sin tidigare arbetsgivare och sedan använt informationen i en konkurrerande verksamhet. Det saftiga skadeståndsbeloppet är beräknat utifrån att det hade tagit den tidigare arbetsgivaren sex år att uppnå samma omsättning som det konkurrerande företaget rapporterade under sitt första verksamhetsår. Dessutom var informationen i databaserna själva naven i den tidigare arbetsgivarens verksamhet.

Så långt som till tvist i domstol ska det såklart inte behöva gå. Med rätt preventiva åtgärder går det att minimera risken för att företagshemligheter ska utnyttjas. Det handlar bland annat om tydliga regleringar i anställningsavtal och samarbetsavtal men också om rutiner för hur värdefull information behandlas internt – vem är behörig att göra vad? Innovationer i form av skyddsvärd information finns som sagt i alla processer i ett företag.

IPQ hjälper våra kunder att ta fram rutiner och arbetssätt för hur innovationer behandlas i den egna verksamheten och bevara dem så att företagshemligheter förblir just hemliga inom företaget och kan användas som konkurrensfördelar. Kontakta oss gärna för att höra mer om hur vi gör detta och håll utkik efter vårt seminarium på temat Företagshemligheter i mars.

/Caroline Otto