Vem är den nya specialisten?

Att isolera och dess motsats; att samarbeta är något jag ständigt återkommer till i IPQs strävan att utvecklas i takt med våra kunders behov. Vi befinner oss i en miljö där specialisterna härskar. De fantastiska specialisterna – som jag själv. De som kan allt om sitt område. Att vara specialist kräver att du är nischad inom ett visst område. Att vara specialist kan i vissa fall vara i direkt motsats till det som ibland kallas generalisten – en person som vet lite om mycket. Styrkan i generalisten är att de har en överblick över vad som existerar utanför ett avgränsat område. Båda behövs.

Utmaningen ligger alltså i att vara en specialist som även kan vara generalist dvs en bredare expert med stöd av specialister, för att kunna ge en mer rättvisande värdering av och rådgivning kring din Intellectual Property.

Hur kommer det sig att jag kan dra den slutsatsen? Betydande resurser slängs i dag bort på Intellectual Property som inte genererar intäkter samt att potentialen att utnyttja IP som hävstång för det egna bolagets positionering, samarbete och utveckling inte utnyttjas. Marknaden, ni- våra kunder, bör ställa kravet att experter inom IP gör en analys även utanför sina expertområden. Det finns en stor potential till förbättrat samarbete och ledarskap på området. Ett ledarskap som kräver att berörda specialister koordineras för att skapa bästa ekonomiska utfall för dig och ditt bolag.

När jag grundade IPQ för 10 år sedan handlade det om att bota en frustration jag hade;  att alla utmaningar inom vårt skrå inte kan lösas med specialistens verktygslåda. På den tiden var min verktygslåda mer begränsad än i dag och jag kände av det. Något var fel när tex intellectual property ersättningar beräknades schablonmässigt. Jag kommer fortfarande ihåg hur jag blev inkallad till min chef när jag inte hade accepterat branschpraxis att kräva en ersättning på 10.000kr i en specifik ersättningsfråga utan hade krävt mycket mer. Klienten fick mycket, mycket mer och blev – nöjd.

Stödsystemen för att skapa intellectual property har funnits i nuvarande grundform i drygt 100 år. Likaså finns det omfattande rättsutveckling vad avser ”enforcement”, dvs. när en parts intellectual property kommer i konflikt med en annans intellectual property. Problemen är högintressanta för specialisterna som arbetar med juridiken såsom patentingenjörer, patent agents, patent attorneys och andra jurister, men att bara angripa ett problem utifrån specialistens kompetensområde kan begränsa framgången av åtgärden. Att se helheten i ett sammanhang dvs hur påverkan blir på din affär eller intäkt eller om åtgärden syftar till att isolera eller samarbeta.

Vi på IPQ tror på samarbete. Med klient, med partners och internt. Och hos oss växer den nya generationens specialister upp – de som kan se helheten och framförallt involverar våra managementkonsulter som rådgivare i problemlösningsfasen. Det krävs alltjämt en dirigent som leder sin orkester av personligheter, expertis och instrument. Låt inte altviolinisten spela hela symfonin själv.

I framtiden – med start nu – vill vi att köpare av IP ska ställa kravet på bred och relevant rådgivning i samband med sina investeringar i Intellectual Property. Syftet är givetvis att öka effektiviteten av investerat kapital i IP och bidra till att IPn gör skillnad i faktiska intäkter. Det är rådgivning om hur ett företag bäst planerar sin IP-verksamhet, hur bolaget har organiserat sig att hantera IP kring innovation, hur IP-verksamheten leds och med vilka direktiv samt slutligen hur intellectual property management följs upp och mäts.

Thomas IPQ Stockholm oktober 2014

Thomas Randes Managementkonsult och VD, IPQ