Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Varumärkesskydd i politiken

Riksdagen
Såhär i valtider är det offentliga rummet tapetserat med blommiga partiloggor och väljare ska lockas med kärnfulla slogans som ”Närodlad politik” (Centerpartiet) och ”Framtidspartiet” (Socialdemokraterna). En varumärkesgeek frågar sig självklart om politiskt kampanjarbete varumärkesskyddas? IPQ gör ett nedslag i politiken och undersöker hur partier arbetar med att skydda sina immateriella rättigheter.

Efter sökning i Patent- och registreringsverkets (PRV) databas konstaterar vi att svenska partier inte är de flitigaste att registrera varumärken. Sex av åtta riksdagspartier har skyddat sitt namn eller logotyp, Vänsterpartiet registrerade sin röda nejlika så sent som 2012. Kristdemokraternas vitsippa tappade sitt registrerade skydd 2011 eftersom registreringen inte förnyades. Inte heller Miljöpartiet har något registrerat skydd för sin maskros eller sitt partinamn.

Vid sidan av logotyper är slogans ett viktigt marknadsföringselement och är det någon bransch som svämmar över av korta, slagkraftiga oneliners är det politiken. Tidigare i våras blossade det upp debatt kring vilket parti som hade bäst rätt till ”Alla behövs”, detta efter att Moderaterna och Socialdemokraterna lanserat varsin kampanj under rubriken. Inget av partierna har försökt registrera ”Alla behövs” och frågan är om det ens skulle vara möjligt.

Kan slogans identifiera en politik?
I PRV:s databas hittar vi en handfull äldre exempel på politiska ”slogan-varumärken”. Kristdemokraterna har lyckats registrera ”Verklighetens folk” men ”Ett mänskligare Sverige” blev det avslag på. En grundläggande förutsättning för att ett varumärke ska kunna registreras är nämligen att det kan särskilja de tjänster eller varor som varumärket används för. PRV ansåg att ”Ett mänskligare Sverige” var ett allmänt hållet budskap som fungerade som en beskrivning av tjänstens syfte: att Kristdemokraternas politik ska skapa ett mänskligare Sverige (vår analys) och därför saknade en sådan särskiljningsförmåga. ”Verklighetens folk” ansågs däremot särskiljande för Kristdemokraternas politiska tjänster som sådana.

När Miljöpartiet ansökte om skydd för ”De Gröna” blev det avslag från PRV med motiveringen att ”de gröna” inte är särskiljande för just Miljöpartiet utan enbart indikerar att det finns en eko-politisk och miljöhänsynstagande inriktning på tjänsterna. Att ”alla behövs” borde (nästan) alla partier kunna skriva under på och därför är det nog klokt att varken Moderaterna eller Socialdemokraterna besvärat sig om att försöka registrera det som varumärke.

Viktigt att välja rätt klass
Ett varumärke måste inte bara vara särskiljande, det ska också registreras och användas för rätt varor och tjänster. Att det är viktigt att noggrant välja klasser vid registrering fick det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU erfara under 2010. Enligt egen utsago ville SSU registrera ”Alliansen” och sedan sälja varumärket till högstbjudande på auktion. Men någon auktion blev det aldrig, SSU sökte nämligen bara skydd i klass 42 (kulturverksamhet) och Centern kunde snabbt lämna in en ansökan för de relevanta klasserna så som politisk propaganda och annons- och reklamverksamhet.

Omfattas politik av varumärkesrätten?
Om SSU:s kupp lyckats, hade köparen av varumärket ”Alliansen” kunnat hindra högerblocket från att kalla sig just så? Svaret är inget solklart ”ja”. En varumärkesregistrering gör det möjligt för innehavaren att hindra andra från att använda varumärket i näringsverksamhet. Men politik är kanske ingen verksamhet som primärt bedrivs för att ge en ekonomisk vinst? Det går att argumentera för och emot att politiska partiers arbete faller inom varumärkesrättens tillämpningsområde. Någon tydlig gränsdragningslinje för vad som utgör näringsverksamhet inom varumärkesrätten finns inte i lag eller praxis.

Oavsett var linjen för näringsverksamhet dras finns det flera fördelar med att varumärkesregistrera en partilogotyp eller värdeskapande politisk slogan. En registrering gör det enklare att agera mot den som utan tillstånd använder varumärket i kommersiellt syfte. Socialdemokraterna kan förhindra att deras skyddade ros dyker upp på paraplyer och Kristdemokraterna att ”Verklighetens folk” används för reklamtjänster. En bonus vid registrering i Sverige är att varumärket prövas mot vad som tidigare registrerats och härigenom minskar risken för att en slogan som ”Verklighetens folk” gör intrång i någon annans varumärke. Slutligen är en registrering ett verktyg för att realisera varumärkets värde och stärka själva varumärkesbyggandet.

IPQ analyserar gärna möjligheterna att skydda din slogan, politisk eller ej. Välkommen att kontakta oss!

/Caroline Otto

Bild: wikimedia.org