Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Vem bestämmer över upphovsrätten?

shutterstock_149059445

På söndag är det val till Europaparlamentet. När det senast begav sig år 2009 var upphovsrätten en riktig snackis, aktuell genom Ipred-lagen och rättegången mot fildelningssajten the Pirate Bay, och Piratpartiet fick 7,1 % av rösterna. Men i år har det varit tyst. Kommer de 751 ledamöterna som röstas in i Europaparlamentet att kunna påverka den framtida upphovsrätten? Vilka är egentligen EU:s och parlamentets befogenheter på området?

Upphovsrätten regleras på EU-nivå för tillfället genom elva direktiv, där det senaste om kollektiv förvaltning av rättigheter antogs så sent som i mars i år. EUs kompetens att lagstifta inom upphovsrätten grundar sig i unionens rätt att stifta lagar till förmån för den fria rörligheten för varor, vilka ju kan skyddas av upphovsrätt. Även om de elva direktiven skapar många gemensamma regler har upphovsrätten fortfarande en nationell dimension och den är inte lika harmoniserad och enhetlig inom unionen som t.ex. varumärkesrätten.

Europaparlamentet får allt större makt i relation till de övriga stora institutionerna inom EU. För upphovsrättens del innebär detta att rådet och Europaparlamentet måste vara överens om innehållet i kommissionens förslag till ny lagstiftning för att sådan ska kunna antas. De representanter vi väljer har stor möjlighet att påverka.

Vad kommer då de nya parlamentarikerna vara med och besluta om de närmaste fem åren? De konkreta förslagen låter vänta på sig till dess det nya parlamentet och den nya kommissionen är valda. Men arbetet för upphovsrättens modernisering kommer att fortsätta. Upphovsrättsliga reformer är nödvändiga för unionens långsiktiga arbete mot en digital inre marknad och en mer enhetlig upphovsrättslagstiftning. Och debatten om fildelning har vi med största sannolikhet inte sett det sista av.

/ Caroline Otto

Bild: Shutterstock