Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Vad gör du om andra skymmer sikten?

”Sverige får kämpa för att behålla digitala ledartröjan” uttalar sig Google och nämner som främsta orsak att konsumenterna har anpassat sig till den digitala världen mycket snabbare än företagen.  Websidor och mobila applikationer är där konsumenterna finns och det är där företagen måste vara aktiva.

Att företag faktiskt har en digital närvaro är givetvis en förutsättning, men det är inte längre tillräckligt, det viktiga är vad man gör med den närvaron. Företag bör se över och tänka igenom vilka digitala kanaler man ska verka i och varför. Företaget måste säkerställa att man vet vilka regler som gäller för respektive kanal och att man håller sig till dem.

Företag bör också vara medvetna om att ju bättre man lyckas med att nå ut med sin affärsidé, desto större är risken att någon annan försöker dra fördel av det man själv har byggt upp. Många företag arbetar aktivt med skyddsfrågor online och agerar på olika intrång.  Frågan är –  görs de rätta sakerna? Är det som görs effektivt? Och är det värt pengarna?

Många upplever att det är svårt att veta vad man ska agera juridiskt på och hur man går tillväga. Det finns sätt att agera juridiskt i alla digitala kanaler och det finns ofta enklare och mer effektiva sätt än man först kanske tänker sig. Det viktiga är att prioritera och ha en policy för när och hur man ska agera.

Under seminariet ”INTERNET – DET STÖRSTA SKYLTFÖNSTRET TILL DIN AFFÄR- VAD GÖR DU OM ANDRA SKYMMER SIKTEN?” kommer vi tala kring vikten av att ha en samlad bild och riktning för hur du vill verka och synas i digitala kanaler. Du kan anmäla dig här.

/Stina Pilotti