Utmaningar i global varumärkeshantering

Denna globala aktör inom mode och retail har en uttalad strategi att växa genom expansion på andra geografiska marknader än Sverige. Företaget vänder sig till konsumenter som brukar deras produkter på de flesta av världens marknader. Det betyder att de har en omfattande varumärkesportfölj samt en rad utmaningar på varje ny marknad. Det betyder också att de har ett stort behov av tydlig överblick och kostnadskontroll. Inför varje nytt affärskritiskt beslut om lansering och utveckling av nya marknader krävs en förståelse och insikt i de möjligheter och utmaningar just den marknaden erbjuder.

Utmaningen

Den viktigaste IP:n vid lansering i nya länder är att säkerställa att nya varumärken kan etableras, att förutse och planera för hantering problem samt att identifiera bra samarbetspartners i nya länder. Några av de risker som finns om företaget misslyckas i att säkerställa IP är dels uteblivna möjligheter att differentiera sig på den nya marknaden, men givetvis även utebliven intäkt. Detta kan ske genom att andra aktörer begränsar möjligheter till registrering av varumärken, förhindrar viktiga samarbeten eller lanserar konkurrerande, liknande koncept vilket riskerar urvattning av företagets varumärkesrättigheter.

Resultatet

Genom ett väl valt nätverk av samarbetspartners kan IPQ säkerställa löpande utveckling och driv av alla registreringar i den omfattande varumärkesportföljen som växer varje dag. Med verktyg som ger överblick samt rådgivning för snabba beslut sker arbetet löpande med stor effektivitet och noggrannhet.