Tvista eller inte tvista?

bland är vår rekommendation att tvista, ibland inte. Risker vägs mot möjligheter och i detta fall blev beslutet att tvista. Kunden, verksam inom digitala informationssystem, gick till domstol på våra specialisters inrådan och vann.

Situation & Problem

Expansivt bolag med världsomspännande satsning inom digitala informationssystem som stod inför en tvist med ett bolag som ansåg sig ha rätt till ett av deras varumärken.

Konsekvenser

Konsekvensen av att inte tvista, det vill säga att ge motpart rätten till varumärket skulle innebära stora kostnader för bolaget med omregistrering av nytt varumärke, marknadsföring samt korrigering av befintligt. Därtill risken med utebliven försäljning innan det nya varumärket blev känt för köpare.

Lösning

IPQ bedömde att bolaget med vår hjälp hade goda möjligheter att vinna en eventuell tvist. Bolaget gick med på att gå till domstol. Tack vare vinsten av tvisten undvek bolaget kostnader för att ta fram ett nytt varumärke.