Tvista eller inte tvista?

Situation & problem

Expansivt bolag (Bolaget) med världsomspännande satsning inom digitala informationssystem som stod inför en tvist med ett bolag (Motparten). Motparten hade en varumärkesregistrering för ett ord Bolaget använde men som både vi och Bolaget menade var beskrivande och därför oregistrerbart. Motparten påstod att Bolaget gjorde intrång i deras rättighet.

Lösning

IPQ bedömde att den effektivaste vägen var att Bolaget direkt själv stämde på hävning, dvs inte invänta stämning från motparten och stämma på hävning först då. Bolaget hade med vår hjälp goda möjligheter att vinna tvisten. Tack vare vinsten i ogiltighetstalan konstaterades att intrång inte kunde begås.