Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Toppdomän intressant för online-försäljning

Nya toppdomäner lanseras kontinuerligt och ur ett kostnadsperspektiv blir det omöjligt för företag att registrera varje ny toppdomän. Under den kommande månaden lanseras det dock en toppdomän som kan vara av intresse för alla företag som säljer sina produkter eller tjänster online; .STORE. Utöver den här toppdomänen lanseras även .GMBH och .LTD vilka också kan vara intressanta för företag med en internationell närvaro. Domännamnslanseringar är vanligen indelade i sunrise, när alla som har tidigare rättigheter (oftast registrerade varumärken) får ansöka, landrush, när alla får söka, men till ett högre pris, och ”live” när alla får söka, till standardpris. Tidsramarna för lanseringarna av .STORE, .GMBH och .LTD är som följer:

 

TLD Sunrise Landrush Live
.STORE 2016-04-06 2016-06-07 2016-06-14
.LTD 2016-04-12 2016-06-15 2016-06-22
.GMBH 2016-04-12 2016-06-15 2016-06-22

 

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om de nya toppdomänerna eller domännamn i stort exempelvis gällande registrering och tvister eller för att diskutera en domännamnsstrategi.

/Stina Pilotti