terminologi

Varumärkesskydd i politiken

Såhär i valtider är det offentliga rummet tapetserat med blommiga partiloggor och väljare ska lockas med kärnfulla slogans som ”Närodlad […]

Hur talar man IP?

Vi på IPQ jobbar ständigt på att förenkla och förbättra vår kommunikation för att öka förståelsen mellan konsult och klient. Vi tror att även det svåra kan göras enkelt och att det är vi som konsulter…

Vår medarbetare Olle Bratt ger sin syn på IP-språket och de förändringar som han tror att branschen står inför. Läs mer här….