samarbete

Att länka eller inte länka…

Under 2016 kan vi vänta oss två förhandsavgöranden från EU-domstolen som kommer att få långtgående konsekvenser både för innehavare av […]

Fashion Law goes local

IPQ har blivit inbjudna att föreläsa om Fashion Law hos Umeå universitets holdingbolag Uminova Holding. Deltagarna är entreprenörer, kreatörer, studenter, […]

Samarbete Microsoft och IPQ

IPQ och Microsoft har gemensamt ett intresse i innovativa företag i uppstartsfas med tekniskt inriktning. Microsoft delar sin kunskap och […]