innovation law

Samarbete Microsoft och IPQ

IPQ och Microsoft har gemensamt ett intresse i innovativa företag i uppstartsfas med tekniskt inriktning. Microsoft delar sin kunskap och […]