fildelning

Vem bestämmer över upphovsrätten?

Upphovsrätten regleras på EU-nivå genom 11 EU-direktiv. Frågan är hur det nya Europaparlamentet kommer att agera och hur – om – upphovsrätten kommer att moderniseras under den kommande femårsperioden. För en fungerande framtida digital marknad krävs reformer.

Vilka beslut kommer Europaparlamentet att fatta kring upphovsrätten? Läs mer här….