Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Svensk industri mäter inte sin innovation

54% av svenska industriföretag mäter inte sin innovation. I en studie genomförd av Innovation Pioneers (Book of Metrics) daterad 2012 vilken omfattade 26 multinationella svenska företag så är svaret tydligt. Man innoverar, men man mäter inte utfall.

I studien identifieras framförallt 3 anledningar till bristen på utvärdering och mätning:

  • Det saknas en enhetlig definition av vad innovation är
  • Det råder brist på organisatorisk struktur och transparens (dvs det saknas en ansvarig)
  • Mätverktyg saknas

Detta är mycket intressant. Och det finns bot på alla tre. För oss på IPQ är det högst intressant och det är vår och våra kunders vardag. Innovationsprocessen och dess utvärdering är tätt sammankopplad till hur IP-tillgångar skapas och hanteras. Innovationsprocessen och IP-management går hand i hand.

Det går att diskutera om datan har ett värde idag. Det är trotsa allt 4 år sedan studien publicerades. Mycket har med största sannolikhet förändrats på marknaden – men kanske inte så mycket som vi tror eller hoppas. Förändring tar tid och studien är faktiskt lika aktuell idag som för 4 år sedan. Att förändra organisationer tar tid. Det positiva är att vi nu tillsammans med kunder utvecklar metoder, modeller och verktyg för att kunna mäta innovation och IP hantering.

Tillsammans kan vi mäta innovation.

54procent