Står du inför lansering av nya koncept?

Oavsett om det gäller lansering av koncept, nya produkter eller varumärken så finns det många fördelar med att ha en plan. Ur ett innovationsjuridiskt perspektiv gäller regeln att fokusera på det som är avgörande inför en framgångsrik lansering. I detta projekt var skydd mot kopiering och time-to-market helt avgörande för framgång.

IPQ har arbetat med en nationell koncern verksam inom restaurang och daglivaruhandeln som tillgodoser både konsumenters höga krav på nya upplevelser samt daglivaruhandelns krav på hög kvalitet och stort utbud. Genom utveckling av koncept och köp av lokaler stod företaget inför nationell expansion. Man hade identifierat att möjligheten fanns att öka marknadsandelar på en konkurrensintensiv marknad.

Utmaningen

Under utvecklingen och inför lansering av nya koncept och lokaler var oron stor att andra aktörer inom samma bransch snabbt och lätt kunde kopiera både koncept och innovationer. Relationen med samarbetspartners var även den viktig för att expansionen skulle lyckas och bli bestående. Risken var överhängande att pengar investerade i utveckling kunde gå förlorade och att varumärket kunde förlora kraft om företaget inte kunde lansera i tid eller med hot om att konkurrenter kopierat nyheten.

Resultatet

Tillsammans med IPQ skapades avtal, varumärkesstudier samt en strategi för sociala medier. Med avtal stöttades samarbeten och skapade en tydlighet för ännu bättre gemensamma lösningar. I varumärkesstudierna identifierades fler möjligheter att dels registrera koncepten som varumärken, men även utesluta andra som inte utgjorde en konkurrensfördel och där registrering inte gav mervärde.

Genom att ha en strategi för hur varumärket och koncepten skulle kommuniceras och användas i marknadsföringen vid lanseringen kunde företaget använda den hävstång som förutspåtts för en lyckad lansering.