Specialist Services

Specialidt Services

 

Specialists services

IPQ erbjuder innovationsjuridiska tjänster där våra specialister skapar intellectual property genom att identifiera och definiera innovationen, ge råd om hur ägande och samarbeten bestäms och regleras, och hur innovationen får utvecklas och användas.

Detta innebär att våra specialister:

  1. Identifierar och definierar innovationen
  2. Ger råd hur ägandet bestäms och regleras
  3. Driver och rådger i frågan om hur innovationen ska användas och får utvecklas
  4. Ger råd i hur man köper, säljer, byter, hyr, ärver, ger bort innovationen.

 

Typiskt sätt kan det handla om registering och patentering av IP eller tex rättstvister. Vår rådgivning inom Specialist Services syftar till att stödja och utmana våra kunder i det dagliga arbetet kring hantering och skapande av Intellectual Property.