Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Vad är Freedom-to-operate (FTO) och hur får man det?

IPQ IP Specialists AB, Vasagatan 11, våning 11

12 Maj 2015, 15:30 - 17:00

SEMINARIET ÄR FULLT. NYTT DATUM 19 MAJ.

Under detta interaktiva seminarium kommer vi att gå igenom begreppet FTO och vad som egentligen menas med FTO. Vi kommer att gå igenom de olika stadierna i produktutveckling och belysa fördelarna med att genomföra och analysera FTO i nämnda stadier. FTO behöver dessutom koordineras med patenterings- och affärsstrategierna och av den anledningen kommer vi att ge värdefulla råd kring hur man bäst går till väga.  Eftersom FTO ibland blandas ihop med patenterbarhet så kommer vi belysa skillnaderna; detta kan vara viktigt när du överväger att beställa en FTO-analys eller patenterbarhetsbedömning.

Vidare kommer en av våra jurister att prata om patentintrång och hur man undviker patentintrång.

Seminariet kommer även att beröra sökstrategier för FTO och vad man bör tänka på när en databassökning ska begränsas.

Seminariet är särskilt intressant för dig som arbetar med patentfrågor, produktutveckling, marknadsföring eller är bolagsjurist.

 

Seminariet är kostnadsfritt. Avanmälan 24 timmar innan uppskattas. Avsätt gärna lite tid efter seminariet, vi bjuder på dryck och tilltugg.

 

Håkan Yildirim har varit FTO-expert på PRV och har föreläst om FTO på Stockholms Universitet.

Anna Theander är Europapatentombud med erfarenhet från industrin och bakgrund som granskare på PRV. Anna har arbetat med utarbetande av underlag för FTO-sökningar, samt utvärderat resultatet av sådana sökningar.

Pia Hogman, jurist med specialinriktning mot immaterialrätt och affärsjuridik med bred erfarenhet av bland annat patenttvister.

 


Föreläsare

Håkan Yildrim, Anna Theander, Pia HogmanDet här får du som deltar

Vi kommer dela med oss av erfarenheter och ge konkreta råd för hur du på bästa sätt undviker intrång. Vi kommer lyfta olika möjligheter och behov och vi hoppas att du går härifrån med en ökad insikt i hur du kan adressera Freedom-To-Operate-frågor.