Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Undvik döden – tekniksprång kan kosta liv

Webinarie - delta via länk

22 mars kl8-8.30

Idag finns det fler tjänsteföretag i Sverige än tillverkande företag. De tillverkande företagen som finns kvar står inför förändringar inom områden som tidigare inte varit deras ursprungliga kärnverksamhet. Effekten blir att de behöver förändras för att möta efterfrågan på marknaden. Kanske skifte från tillverkning av maskiner till utveckling av mjukvara.

  • Kanske ställer ni er själva frågan om ni fortfarande är ett tillverkande företag eller om ni nu är ett mjukvaruutvecklande företag?
  • Kanske har era distributionskanaler förändrats och ni måste anpassa er till nya sätt att nå kunder?
  • Kanske kräver marknaden ett nytt lägre pris beroende på inträde av nya konkurrenter?
  • Kanske har nya nätverk lett till nya möjligheter att skapa värde?
  • Står ni inför att förändras eller dö?

Då är vårt webinarie något för dig.

Under 30 minuter kommer våra managementkonsulter berätta om ett kundprojekt där kunden är ett multinationellt industriföretag med verksamhet i över 20 länder. Deras produkter betraktas som premiumprodukter, och företaget är väl etablerade och är marknadsledare. Företagets produkter, dess värdekedja och hela branschens värdekedja är utsatt för ett förändringstryck. Ny teknik har introducerats, och kommer att fortsätta att introduceras, i produkterna som säljs av så väl vår kund som konkurrenter på marknaden.

Ta del av de utmaningar som vår kund står inför och hur de valt att hantera de identifierade hoten.

Seminariet är särskilt intressant för dig som sitter i ditt företags ledningsgrupp och brottas med de långsiktiga frågeställningarna.

Webinariet är kostnadsfritt. Du behöver tillgång till din mejl samt skärm och eventuellt hörlurar. Du kommer ansluta till mötet via länk med möjlighet att kommunicera i skrift med oss och andra deltagare.


Föreläsare

Erik OskarssonDet här får du som deltar

Vi kommer dela med oss av vår kunds utmaning och hur de valt att möta förändringen i deras bransch.

Oavsett din bransch, din storlek eller produkter så får du med dig exempel på hur förändringar i omvärlden driver innovation och hur du kan vända hot till möjligheter.