Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Lansering av tjänsten Innovation Law 

Stockholm, Vasagatan 11 

19 Februari 2014 (15:30-17:00)

Syftet med seminariet är att lyfta legala frågeställningar som innovativa företag ofta kommer i kontakt med – samt att koppla dessa till bolagets egna processer, rutiner och funktioner i den dagliga verksamheten. Hur skapas processer med helhetssyn i innovativa miljöer?


Föreläsare

Pia Hogman och Thomas Randes

Teamledare Legal och VD



Det här får du som deltar

Du får ett helikopterperspektiv på dina IP-relaterade processer.