Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Konkurrensfördelar och immateriella rättigheter

Stockholm, Storgatan 23

16 Januari 2014 (7:45-9:15 samt 15:30-17:00)

IPQ:s VD Thomas Randes talade om hur ett processinriktat IP-arbete kan stödja företags marknadsposition och konkurrenskraft. Föreläsningen arrangeras under två tillfällen samma dag och är den tredje och avslutande delen i en större seminarieserie om varumärken, innovation och IP i ett samarbete med designbyrån No Picnic.


Föreläsare

Thomas Randes

VD

IPQDet här får du som deltar

1) Ökad insikt och förståelse för hur det egna bolagets värdeskapandekedja påverkas av – och korrelerar med – immaterialrätten (var i kedjan återfinns IP-tillgångar?).

2) Ökad insikt kring hur IP kan användas som ett medel för att antingen ”isolera” eller ”samverka” i bolagets affärer med omvärlden.