Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Interaktivt användargränssnitt som konkurrensfördel

Stockholm, Vasagatan 11

11 februari, 15.30-17.00

Har du tänkt på kraften i ett unikt interaktivt användargränssnitt för dina produkter?

Många företag lägger ned stora resurser på utformningen av interaktiva användargränssnittet – dvs. interaktionen mellan produkt och konsument, andra företag har ännu inte kommit dit i produktutvecklingen. I båda fallen ser vi att det finns en underskattad och många gånger outnyttjad potential i användargränssnitt som konkurrensfördel i produkter och tjänster. Vi vill ge dig möjligheten att se just dina möjligheter.

Vet du att kostnaden för att stoppa plagiatörer kan minskas till en tiondel?
Vet du att många av de värdefullaste rättstvisterna mellan företag handlar om användargränssnitt?
Vet du hur du kan göra för att välja kommersiellt och rättsligt hållbara användargränssnitt?

Seminariet är kostnadsfritt. Avanmälan 24 timmar innan uppskattas.


Föreläsare

Michael Kitzler & Linnea Harnesk

IPQDet här får du som deltar

Vi vill visa dig exempel på användargränssnittens betydelse i olika branscher och hur innovationsjuridik kan tillämpas för att fånga sådana konkurrensfördelar. Det kan tex handla om fysiska gränssnitt, audio/visuella gränssnitt, digitala gränssnitt, tekniskt funktionella gränssnitt, informationsbaserade eller upplevelseinriktade gränssnitt. Seminariet är särskilt intressant för dig som jobbar med affärsutveckling, produktutveckling och är delaktig inom organisationens R&D. Och det är självklart intressant för dig som har IP-ansvar.