Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Har du överblick på din portfölj?

IPQ, Vasagatan 11, 11 trappor

7 december, 07.30 - 09.00

Många av oss som arbetar med IP brottas regelbundet med att ha full koll på vår IP-portfölj. Flera av er har även olika uppfattningar om vad det innebär att ha ”full koll”.

ANMÄLAN NU STÄNGD – HÅLL UTKIK EFTER NÄSTA TILLFÄLLE

Med omfattande registreringar, ofta i många länder och ständigt pågående utveckling utmanas vi i att se helheten och framtiden, eftersom vi ofta brottas med att överhuvudtaget se nuläget.

Det är svårt att:

  • veta totala kostnaderna i en IP-portfölj – nu, över tid och i framtiden
  • prioritera bland ärenden i IP-portföljen – dvs vad gynnar vår affär nu och över tid.
  • veta när och varför saker inträffar – och därmed prioritera i arbets- och beslutsordningen.

Svårigheterna skapar en ofullständig bild av nuläget vilket innebär att det blir besvärligt att fatta beslut om framtida investeringar eller avveckling. Det leder självklart också till svårigheter att motivera fortsatta bevakningar eller nya skydd. Vår erfarenhet säger oss att det är utmaningen att få en tydlig bild på nuläget som är en bidragande orsak till svårigheten att se IP som en affärstillgång. Och att ha god översikt av portföljen är A och O för att börja se den kopplingen.

Seminariet är mest intressant för dig som idag har ansvar för en IP-portfölj eller delar av en större portfölj med ett flertal registreringar inlämnade vid olika tidpunkter i ett antal länder.

Under morgonen kommer vi dela våra erfarenheter med er, vi kommer diskutera utmaningarna som finns, men även ge tips och inblick i hur vi arbetar tillsammans med våra klienter för att ge dem verktygen för en bättre överblick och ”full koll”.

Vi bjuder på frukost. Avanmälan gärna 24 timmar innan.


Föreläsare

Anna Theander, Susanne Mellqvist

IPQDet här får du som deltar

Vi på IPQ har sedan starten sett utmaningarna våra klienter har och har enträget arbetat med att anpassa våra processer och våra verktyg för att skapa de bästa förutsättningarna för att visa en IP-portföljs nuläge. I vår arbetsmetodik och i våra rapporteringsverktyg kan hela portföljens budget uppskattas regelbundet i nuläge och över tid, vilket ger dig som klient full insyn och bästa förutsättningar att se konsekvenserna över år framöver vilket leder till att det blir enklare att prioritera i vilken ordning beslut ska fattas.

När du går härifrån kommer du ha fått en inblick i hur det vi ger våra kunder överblick. Du kommer även få med dig tips på hur du redan idag kan arbeta med din portfölj för att få en bättre överblick på kostnader och tid.