Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Felsatsningar är kostsamma

Webinar

17 november, kl 08.30-09.15

  • Hur säkerställer du att era investeringar i intellectual property skapar konkurrenskraft?
  • Har ni gjort felsatsningar och vill undvika samma sak i framtiden?
  • Hur säkerställer du att ni  investerar bättre än era konkurrenter?

 

Att göra goda och lönsamma investeringar i IP kan vara en utmaning. Vi tror inte att det handlar om att skydda allt – snarare tvärtom i vissa branscher. Att lyckas med värdehöjande aktiviteter och investeringar bygger ofta på en jämn balans mellan risk och säkerhet, skydd och samarbete, marknaden och den egna kapaciteten samt affärsmålen.  Under 45 minuter kommer vi leda dig igenom de fallgropar som är vanligast och hur de kan undvikas.

Det är särskilt intressant för dig som är VD, är ansvarig för innovation och IP eller för dig som har ansvar för affärsutveckling på ledningsgruppsnivå.

Webinariet är kostnadsfritt. Du behöver tillgång till din mejl samt skärm och eventuellt hörlurar. Du kommer ansluta till mötet via länk med möjlighet att kommunicera i skrift med oss och andra deltagare. Länk skickas till dig efter anmälan.


Föreläsare

Erik Oskarsson, Leo Johansson

IPQDet här får du som deltar

Efter webinariet kommer du ha fått inblick i hur du bäst kan planera din nästa investering och på så sätt undvika felsatsningar. Du kommer få tips på hur du kan tillämpa metoder för att skapa ökad konkurrenskraft.  Du kommer även få en ökad förståelse för hur ditt bolags värdekedja spelar en avgörande roll i hur du ser att ditt bolag kan tjäna pengar i framtiden.