Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

EXTRA: Sociala medier – möjligheter eller hinder ur ett legalt perspektiv?

Stockholm, Vasagatan 11

23 oktober (15.30-17.00)

SEMINARIET ÄR FULLSATT. Nytt datum för ännu ett seminarie på temat kommer aviseras inom kort.

Om du vill stå på väntelista så ber vi er kontakta info@ipq.se. Skriv: väntelista Sociala medier i ämnesraden.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Syftet med seminariet är att belysa problem och möjligheter som de snabbt expanderande och utvecklade sociala medierna medför för företag ur ett Intellectual Property perspektiv.

Vi kommer visa case som tydligt beskriver möjligheter och eventuella hinder i och med att anställda idag är företagets varumärke och röst utåt samt hur företag med rätt hantering av sociala medier kan stärka sitt varumärke och förtroende hos sina kunder. Tillsammans kommer vi diskutera de frågor som berör dig och ditt företag i en öppen diskussion. Genom att lyssna och dela kan vi lära av varandra.

Seminariet är kostnadsfritt. Avanmälan 24 timmar innan uppskattas.


Föreläsare

Linnea Harnesk och Susanne Mellqvist

IPQDet här får du som deltar

Du får en överblick i hur sociala medier påverkar företags varumärken och legala strukturer. Du får en möjlighet att skapa din egen bild av vad ert företag behöver för at kunna utnyttja möjligheterna och förebygga felaktig användning av sociala medier.

När du går därifrån kommer du ha fått handfasta råd för hur du bäst nyttjar möjligheterna med sociala medier ur ett intellectual property och avtalsperspektiv.

Vi bjuder på lättare mat och dryck efteråt så lägg gärna in lite extra tid i din kalender.