Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Extra: PuL- Personuppgiftsbehandling tar steget ut i rampljuset

IPQ, Vasagatan 11, Stockholm

1 juni 2016, 15.30 - 17.00

När säkrade ni senast er HR- och IT-funktion i förhållande till personuppgiftslagen (PuL)? Vet du som leder en verksamhet vilket ansvar du har idag respektive om ca två år?

Under våren väntas EU:s nya Dataskyddsförordning beslutas och ersätta befintlig lagstiftning, i Sverige PuL vilken kommer gälla från 2018. Eftersom riskerna med att inte följa dagens regler varit relativt små, och påföljderna hanterbara, har många verksamheter hittills inte satt frågan särskilt högt på agendan.

När de nya reglerna är på plats gäller ett ökat fokus på individens rätt till integritet och högre krav ställas på alla som hanterar personuppgifter, både tekniskt och administrativt. Brister i hanteringen kan leda till höga böter vilket gör att ökad kunskap och en plan för eventuella justeringar nu är högaktuellt.

För en del behöver åtgärderna inte vara så stora, andra behöver ta större grepp. Oavsett vilken kategori ni tillhör måste ni förhålla er till de nya reglerna och vara medvetna om det ökade ansvar som det innebär.

På det här seminariet tar vi dig igenom grunderna i PuL, nyheterna i den nya Dataskyddsförordningen och vad de kan innebära för dig och din organisation.

  • Vad kommer att förändras framöver?
  • Vem berörs av såväl PuL som förändringarna?
  • Vad händer om man inte lever upp till de nya kraven?
  • Vilka åtgärder behöver ni vidta göra nu? Vad är nästa steg?

Ta gärna med dig frågor från din vardag så diskuterar vi även dem. Vi talar om både nutid och framtid och tipsar om hur ni kan arbeta fram en action plan som passar er.

Seminariet är speciellt intressant för dig som är VD, IT-chef, CRM-chef, HR-chef, Marknadschef eller Bolagsjurist.

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på lättare mat och dryck så lägg gärna in lite extra tid i din kalender. Om du får förhinder uppskattar vi avbokning 24 timmar innan.


Föreläsare

Stina Pilotti, Pia Hogman

IPQDet här får du som deltar

Du får insikt i det större ansvar som kommer att läggas på personuppgiftsansvariga inom ett par år. Du får högst aktuella frågeställningar och info att ta med dig hem till din egen organisation för upprättande av en action plan. Och du får större självförtroende inför de åtgärder som ni eventuellt måste vidta.