Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Internet – det största skyltfönstret till din affär- vad gör du om andra skymmer sikten?

IPQ, Vasagatan 11

16 september 2015, kl 15.30-17.00

Nytt datum – 16 september

Vad gör du när andra använder ditt varumärke utan lov?

Hur ser reglerna ut? Vad får du göra? Vad får andra göra?

Många anser att Internet som försäljningskanal är juridiskt rörig och svåröverskådlig. När du väl når ut till dina konsumenter finns det alltid andra som vill utnyttja och dra fördel av det värde du byggt upp. Och det är så svårt att veta vad man kan göra när det händer. Eller är det verkligen det?

Sanningen är att det finns sätt att agera i alla kanaler, det gäller bara att veta hur och när.

Vilken typ av användande kan du agera mot?
Vad ska du tänka på när du vill agera?
Hur ska du prioritera bland de olika typerna av användande?
Hur gör du för att effektivt agera mot otillåtet användande av ett varumärke i de olika digitala kanalerna?

Vi vill visa vikten av att prioritera bland olika typer av användande och hur IPQ kan hjälpa er att agera i alla digitala kanaler och att ta fram ett arbetssätt och en strategi som blir ett effektivt verktyg i arbetet med att både bygga och skydda ert varumärke. I seminariet kommer vi lyfta era aktuella frågor och utifrån dem resonera kring de lösningar som ni specifikt kan ha nytta av.

Vi kommer dela och lära av varandra. Det betyder att du gärna får ta med dig en aktuellt fråga som du vill ha svar på. I öppet forum svarar vi sedan tillsammans och delar erfarenheter med varann.

Seminariet är speciellt intressant för dig som arbetar som marknadschef eller bolagsjurist.

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på lättare mat och dryck efteråt så lägg gärna in lite extra tid i din kalender. Om du får förhinder uppskattar vi avbokning 24 timmar innan.


Föreläsare

Stina Pilotti, Pia Hogman, Linnea HarneskDet här får du som deltar

Under seminariet kommer du som deltar få insikt om hur, var och när du kan agera mot otillåten användning av ett varumärke online. Du kommer att lära dig vilka rättsregler som gäller specifikt för online försäljning och exponering. Vi kommer dela med oss av erfarenheter och ge konkreta råd för hur du på bästa sätt prioriterar och effektivt agerar. Vi kommer även lyfta olika utmaningar och möjligheter och vill att du går härifrån med en ökad insikt i hur du kan ta ett fast grepp om er säljkanal samt användningen av ert varumärke i olika digitala kanaler.