Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Att behålla företagshemligheter hemliga

IPQ, Vasagatan 11, Stockholm

18 mars 2015, kl 15.30 - 17.00

Har du kontroll över era hemligheter? Vet du ens vilka era företagshemligheter är? Eller vet era konkurrenter det?

Alla företag har tillgångar i form av intern information, det kan vara kundregister, affärsplaner, ritningar till nya produkter och mycket annat. Konkurrensfördelarna med hemligheter är just att de är hemliga.
Värdet ligger i att ni lyckas hålla dem hemliga och ensamt kan utnyttja dem. Vi har märkt att det ofta är svårt att sätta fingret på vad som skyddas som företagshemligheter och hur man kan hantera och säkra dem.

Seminariet är särskilt intressant för dig som har en övergripande inblick i ert företag och era processer.

Seminariet är kostnadsfritt. Avanmälan 24 timmar innan uppskattas. Avsätt gärna lite tid efter seminariet, vi bjuder på dryck och tilltugg.


Föreläsare

Pia Hogman och Caroline Otto

IPQDet här får du som deltar

Vi vill hjälpa dig till att identifiera företagshemligheter i ert företag och visa olika exempel på åtgärder som kan vidtas för att bevara hemligheterna. Det kan t.ex. innebära att använda tydliga regleringar i anställnings- och samarbetsavtal men också att ha rutiner för hur information behandlas internt – vem är behörig att göra vad? Med rätt preventiva åtgärder går det att minimera risken för att företagshemligheter utnyttjas av obehöriga.

Läs mer här