Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Användargränssnitt som konkurrensfördel

Stockholm, Vasagatan 11

22 oktober, 15.30-17.00

Har du tänkt på kraften i ett unikt användargränssnitt för dina produkter?

Många företag lägger ned stora resurser på utformningen av användargränssnittet, andra företag har ännu inte kommit dit i produktutvecklingen. I båda fallen ser vi att det finns en underskattad och många gånger outnyttjad potential i användargränssnitt som konkurrensfördel i produkter och tjänster. Vi vill ge dig möjligheten att se just dina möjligheter.

Vet du att kostnaden för att stoppa plagiatörer kan minskas till en tiondel?
Vet du att många av de värdefullaste rättstvisterna mellan företag handlar om användargränssnitt?
Vet du hur du kan göra för att välja kommersiellt och rättsligt hållbara användargränssnitt?

Vi vill visa dig exempel på användargränssnittens betydelse i olika branscher och hur IP kan tillämpas för att fånga sådana konkurrensfördelar. Det kan tex handla om fysiska gränssnitt, audio/visuella gränssnitt, digitala gränssnitt, tekniskt funktionella gränssnitt, informationsbaserade eller upplevelseinriktade gränssnitt. Seminariet är särskilt intressant för dig som jobbar med affärsutveckling, produktutveckling och är delaktig inom organisationens R&D. Och det är självklart intressant för dig som har IP-ansvar.

Seminariet är kostnadsfritt. Avanmälan 24 timmar innan uppskattas.


Föreläsare

Michael Kitzler

IPQDet här får du som deltar

Under seminariet kommer du som deltar få insikt om användargränssnittens värde som konkurrensfördel och en förståelse för hur tydliga IP-strategier kan göra skillnad i produktutvecklingen. Vi kommer dela med oss av erfarenheter och ge konkreta råd för hur du på bästa sätt identifierar IP i skapandet av kraftfulla användargränssnitt. Vi kommer lyfta olika möjligheter och behov från olika branscher och vi hoppas att du går härifrån med en ökad insikt i hur Intellectual Property kan både driva och bidra till ökade konkurrensfördelar i din bransch och produkter.

Vi bjuder på lättare mat och dryck efteråt så lägg gärna in lite extra tid i din kalender.