Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

3D-printing – vad händer med din IP när konsument blir producent?

Stockholm, Vasagatan 11

1 oktober, 15.30-17.00

Ett tekniskt paradigmskifte tycks stå för dörren i och med att 3D-skrivare för hemmabruk nu finns tillgängliga till försvarbara priser på konsumentmarknaden. Detta medför att konsumenter nu kan kliva in i rollerna som kreatörer, designers, producenter och piratkopierare. Läkemedelsframställning, nanoteknologi och detaljhandel är bara några av de branscher i vilka 3D-skrivare snart kommer att bli vardag. Konsekvenserna av teknikutvecklingen tros bli omvälvande men är svåra att överblicka och förutspå.


Föreläsare

Mika Silfver och Caroline OttoDet här får du som deltar

Under seminariet kommer vi att lyfta immaterialrättsliga aspekter som konsumentens användning av 3D-skrivare ger upphov till. Hur kommer tekniken att påverka lag och praxis? Vi diskuterar vilka juridiska risker som 3D-printing skapar för innehavaren av varumärken, patent och andra immateriella rättigheter men också vilka möjligheter den nya tekniken medför. Du får med dig insikter om hur 3D-printing – nu och i framtiden – kan komma att påverka ditt företags immateriella tillgångar.

Seminariet är kostnadsfritt.

Vi bjuder på lättare mat och dryck efteråt så lägg gärna in lite extra tid i din kalender.