Sannolikt ett enhetspatent för EU redan 2017

Det nya enhetspatentet och den nya europeiska patentdomstolen skulle ha trätt i kraft i början av 2017, men i och med Brexit kullkastades alla planer. När Storbritannien överraskande meddelade att de trots Brexit skulle ratificera domstolsavtalet tändes hoppet på nytt, och nu är planen att det nya europeiska patentpaketet ska träda i kraft i december 2017. Företag som har europeiska patent som de vill undanta från den nya domstolens jurisdiktion, s.k. opt-out, kommer enligt planen att kunna göra detta från september 2017. Skälet att man kan vilja göra det innan patentpaketet träder i kraft är att om en domstolsprocess väl har inletts kring ett patent (t.ex. genom att någon försöker få patentet ogiltigförklarat i den nya domstolen) är möjligheten till opt-out stängd.

Eftersom inte tillräckligt många stater ännu har ratificerat domstolsavtalet är tidplanen än så länge preliminär, men så snart ratificeringarna är klara, vilket väntas ske de närmaste månaderna, blir det definitivt klart om patentpaketet faktiskt träder i kraft redan i år.

Det är fortfarande inte klarlagt vad som händer den dag Storbritannien lämnar EU, men det finns öppningar för att göra ändringar i systemet så att de kan kvarstå som deltagare utan att vara EU-medlemmar. Eftersom ingen föredrar ett system utan Storbritannien är det sannolikt att systemet kommer att ändras på detta vis. I och med att Storbritannien nu ratificerar avtalet så att systemet kan köra igång behöver dessa ändringar inte genomföras förrän det är klarlagt när och på vilka villkor Storbritannien lämnar EU, så det finns gott om tid för att lösa detta.

Det nya europeiska patentpaketet kommer således sannolikt att träda i kraft redan i december. Så snart detta är definitivt klart kommer IPQ att bjuda in till ett nytt seminarium för att diskutera hur detta påverkar er.

Malin

Malin Keijser Bergöö

Patentingenjör, IPQ