Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Samarbete Microsoft och IPQ

IPQ och Microsoft har gemensamt ett intresse i innovativa företag i uppstartsfas med tekniskt inriktning. Microsoft delar sin kunskap och kompetens samt sitt nätverk. De ger även möjlighet att dessa start-ups får en gemensam samlingspunkt för utbyte av kunskap och erfarneheter. Microsoft BizSpark är en sådan samlingspunkt för företag i uppstart och tillväxt.

På IPQ arbetar vi med innovationsjuridik. Vi fångar upp rättsfrågor i företags verksamhet som stöttar deras affärsmål och hjälper dem att utveckla sina innovationer på bästa sätt. Det avser bl.a. rättsfrågor inom skydd, ägande, kommersialisering, utveckling av nya produkter och tjänster. I just start-ups har det visat sig att det finns ett intresse och en nyfikenhet kring just frågor gällande sina innovationer. Det kan vara en uppfinning, ett varumärke, en design eller ett mönster.

Tillsammans erbjuder nu Microsoft och IPQ en Innovation Law workshop. Som ett ”legal boot camp” och Workshopen ger dels en inblick i Intellectual Property som skydd och konkurrensfördel, men framförallt ger workshopen utrymme och tillfälle för deltagarna att prata om just deras utmaningar. Deltagare har gått från workshopen med en tydligare bild av deras egna möjligheter till skydd, men även en uppfattning om hur IP kan användas i den långsiktiga strategin för företagets hela affär.

Anmälan för deltagare i Microsoft BizSpark görs på Microsofts hemsida.

Thomas Randes, VD på IPQ säger ”När Microsoft frågade om vi kunde stödja företag inom ramen för deras Microsoft BizSpark satsning med Innovation Law blev en cirkel sluten. När jag för tjugo år sedan studerade Microsofts patentering går det inte att påstå att bolaget visade någon större aktivitet på området. På den tiden hade man precis fått IBM att sätta sig i baksätet vad gäller operativsystem och själv tagit förarsätet. Nu arbetar man aktivt med intellectual property vare sig man vill eller inte. Det bestämmer man inte själv. Det gör andra  – marknadens aktörer. Att vi får äran att lära Microsofts nätverk redan från start hur marknaden fungerar, och att undvika den hårda vägen är ett sätt för Microsoft att ge tillbaka. Microsoftkritikerna menar självklart att ingen gör något gratis. Det går dock förena affärer med välgörenhet. Det gör även IPQ.”