Rekommendation: Skydda inte

Det här är kunden, inom datanätverk, som istället för att skydda sina tekniska innovationer nu riktar fokus för att skapa IP-tillgångar genom innovation i sina utvecklingsprocesser istället. Arbetssätt som möjliggör snabb omställning till yttre förändringar och krav på marknaden.

 

Bakgrund

Bolaget erbjuder tjänster och lösningar till konsumenter i en extremt teknikdriven bransch. Branschen är tungt patentbelastad och förändring i teknik och erbjudande sker snabbt. Kunden besitter en unik nisch med ett kombinerat teknik- och varumärkesdrivet erbjudande.

Uppdrag

För att öka sin tillväxt såg man en möjlighet i att registrera skydd. Skydd som senare kan användas som grund för samarbeten med andra eller för att behålla ensamrätter.

Lösning

IPQ genomförde en extern analys med fokus på nuläget i branschen och marknaden som definierades som den där deras kunder övervägde köp av deras tjänst. I denna analys framkom att marknaden rör sig snabbt. Både i teknisk utveckling och i form av det erbjudande som konsumenter tar ställning till. Det blev uppenbart att värdet i innovationen ligger i snabb omställning och anpassning till nya utmaningar snarare än i att ha ensamrätter på en marknad som kräver ny teknisk innovation snabbt, kostnadseffektivt och regelbundet.

Resultat

Rekommendationen blev att inte skydda de tekniska uppfinningarna. Snabb omställning i utvecklingsprocesser av mjukvara i kombination med tydlig varumärkeskommunikation till konsument blev rekommendationen. Genom att minska tiden till marknad med nya erbjudanden och nya lösningar kan kunden nu öka sina intäkter i större utstäckning i jämförelse med att skapa registrerade tillgångar att licensiera ut eller lägga på hög.