Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Rapport från Marques i Köpenhamn

IPQ var på plats under den årliga varumärkeskonferensen Marques där IP-jurister möts för att diskutera morgondagens utmaningar på varumärkesområdet. Ett aktuellt ämne var Kinas nya varumärkeslag som trädde i kraft den 1 maj 2014. Kinesiska varumärkesjurister informerade en förväntansfull skara européer om de ”fantastiska” förändringar den nya lagen medför.
Enligt de kinesiska juristerna kommer varumärkesskyddet både att förstärkas och förenklas i Kina. Några nyheter är möjligheten att registrera ljud som varumärke och att multiklass-ansökningar införs, dvs. möjligheten att registrera sitt varumärke i flera klasser i och med en enda ansökan. Nyheterna mottogs dock inte särskilt positivt av européerna som ännu inte vågat testa det nya systemet för att det anses osäkert och erfarenheten sedan lagen infördes är att pappersarbetet bara ökat. De kinesiska varumärkesjuristerna fick kämpa för att övertyga européerna om att förbättringarna snart kommer att vara märkbara.
Det återstår helt enkelt att se huruvida Kina lyckas med varumärkesreformen och när den europeiska varumärkesjuristkåren anser att den är säker och enkel nog att använda. En förenkling och bättre möjlighet till enforcement vore mycket uppskattat för våra svenska kunder.

/Joanna Eckeström

För mer information om den nya kinesiska varumärkeslagen