Professional Services

cirkel 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmaningen ligger inte i att skapa Intellectual Property utan hur vi hanterar och integrerar IP i verksamheten. Målet och syftet med IP måste vara att den används som ett konkurrensmedel genom att skapa ett volym- eller prispremium.

Inom Professional Services erbjuder vi konsulttjänster där vi hjälper er att planera och genomföra era strategier, dvs. ta er från ett nuläge till ett definierat framtida läge. Våra managementkonsulter hjälper företag se hur de hanterar sin IP, sina IP-processer och Innovationsprocesser. Intellectual Property är en komplex materia som kostar mycket pengar. Det är inte helt enkelt.

Med hjälp av våra managementkonsulter och våra modeller blir effekten att våra kunder identifierar förbättringspotentialen i sin IP-hantering. Det gör vi genom att engagera och utveckla alla berörda i organisationen till att göra sin del inom IP så att detta skapar värde i hela affärsverksamheten.

Professional services använder verktyg, modeller och metoder för att utveckla hanteringen av IP med målet att linjera IP Management och Innovation. Utmaningen ligger i ledarskapet och de processer som driver värdeskapandet.

Våra managementkonsulter arbetar i huvudsak med ledningen i företag.

  • Planering av Innovation och Intellectual Property
  • Organisering av Innovation och Intellectual Property
  • Ledarskap inom Innovation och Intellectual Property
  • Kontroll, mätning och uppföljning av innovation och Intellectual Property-aktiviter
  • Hur direktiv skapas och följs upp i verksamheten