Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Panelsamtal om okonventionella varumärken inom EU

Det 139:e årliga INTA-mötet gick av stapeln i Orlando, Florida sista veckan i maj 2016. IPQ:s medarbetare Thomas Randes, Stina Pilotti, Susanne Mellqvist, Michael Kitzler, Joanna Eckeström och Linnea Harnesk var på plats.

Måndagen den 23 maj modererade IPQ:s VD Thomas Randes ett panelsamtal om okonventionella varumärken inom EU – dåtid, nutid och framtid. Panelen bestod av fyra olika europeiska experter som bidrog med olika perspektiv. I panelen fanns Ulla Wennermark från Sverige, tidigare domare vid Överklagandenämnden i EUIPO, James Love från England, ombud med egen firma, Guido Baumgartner från Tyskland, bolagsjurist på Coty och Jakob Balling från Danmark, IP-chef på Arla.

Dåtid, nutid och framtid vart den röda tråden genom paneldebatten, där utmaningar och framtidshopp diskuterades med utgångspunkt från den nya förordningen och direktiv som trätt ikraft. De olika okonventionella varumärkestyperna som t.ex. ljud, smak, position och färg debatterades. Tack vare alla paneldeltagarnas olika perspektiv och bakgrund så blev debatten både mångfacetterad och såväl stundtals djuplodad som holistisk.

Samma dag höll Linnea Harnesk ett morgonseminarium i rundabordsformat där ämnet vilseledande varumärken vid registreringsprocessen diskuterades. Seminariet ledde till givande diskussioner där både europeiska och amerikanska perspektiv på frågan behandlades. Den fråga som fick stört utrymme var diskussionen kring ”zombievarumärken” – varumärken som har löpt ut eller slutat användas och som långt senare tas upp i ny regi. Frågan var om detta på något plan skulle kunna anses som vilseledande gentemot konsumentkollektivet.

/Linnea Harnesk