Om IPQ

Från patent- och varumärkesregistrering till en framgångsrik IP-strategi

Vi är en IP-specialist som kan mer än Intellectual Property. Vi hjälper självklart våra kunder med patentregistrering, men hjälper också till hela vägen från det juridiska skyddet till en framgångsrik IP-strategi. Vi hjälper helt enkelt våra kunder att se värdet och möjligheterna i sina IP-tillgångar. Under 2013 har vi glädjande nog fått flera utmärkelser bla Gasellföretag och Superföretag.

För oss är det viktigt att vara med och påverka och vi självklart medlemmar av branschorganisationen Sepaf. Vi har under många år varit medlem i styrelsen både som ordförande och ledamot där vi ser det som vår uppgift att modernisera och driva en bransch i utveckling.