Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Nytt regelverk PuL

Visste du att vi, den 25 maj 2018 kommer få en ny lagstiftning gällande personuppgiftsbehandling som kommer att ersätta den nuvarande svenska personuppgiftslagen (PuL). Lagen kommer att ha ett ökat fokus på individens rätt till integritet och ställer högre krav på alla som behandlar personuppgifter, både tekniskt och administrativt. Brister i behandlingen kan leda till böter, 2 – 4 % på koncernens globala omsättning, vilket gör att de ekonomiska riskerna ökar markant. De finansiella riskerna med att inte följa PuL har hittills varit små och påföljder i övrigt hanterbara vilket lett till att många verksamheter inte satt frågan högt på agendan. Maj 2018 kan tyckas långt bort men ett och ett halvt år går fort och beroende på vilket arbete man som företag behöver genomföra, kan det redan vara läge för uppstart.

Då de allra flesta företag hanterar personuppgifter både internt och externt är det viktigt att känna till vad man som företag behöver göra, både för att leva upp till dagens krav och för att anpassa sig till kommande förändringar.

IPQ har en lång  erfarenhet av arbete med integritetsfrågor och vi arbetar redan med en rad företag med anpassning inför de nya regelverken.

Vet du inte om detta gäller er på ert företag?

3 frågor du bör ställa dig är:

  1. Har ni uppgifter om anställda i era register?
  2. Har ni register med kunduppgifter?
  3. Har ni kontaktformulär på hemsidan där besökare kan fylla i sina uppgifter om de vill bli kontaktade?

Svarar du ja på en eller flera av frågorna så kommer du beröras av förändringen.

admin-ajax3

Stina Pilotti, IPQ