Matchar portföljen din affär?

Många av oss som arbetar med IP brottas regelbundet med att ha full koll på vår IP-portfölj. Flera av er har även olika uppfattningar om vad det innebär att ha ”full koll”. Det har även andra beslutsfattare i din organisation.

Med omfattande registreringar, ofta i många länder och ständigt pågående utveckling utmanas vi i att se helheten och framtiden, eftersom vi ofta brottas med att överhuvudtaget se nuläget. Och frågan är hur vi ens kan förvänta oss att vi ska kunna koppla det vi vet till vår affär. Eller kunna förutse vilka investeringar som är bäst för framtiden.

Hur rapporterar du status på dina registreringar och utvecklingen av din portfölj idag? Upplever du svårighet att ha överblick och kostnadskontroll på din portfölj idag? Du är verkligen inte ensam.

Vår erfarenhet och det vi lärt oss genom våra klienter säger oss att oavsett om du har en större portfölj med varumärkes-, design-, patent-, eller mest troligt en portfölj bestående av en kombination av olika registreringar, så är utmaningarna otroligt lika.

Framförallt är överblicken en utmaning.

Det är svårt att:

  • veta totala kostnaderna i en IP-portfölj – nu,över tid och i framtiden
  • prioritera bland ärenden i IP-portföljen – dvs vad gynnar vår affär nu och över tid.
  • veta när och varför saker inträffar – och därmed prioritera i arbets- och beslutsordningen.

Svårigheterna skapar en ofullständig bild av nuläget vilket innebär att det blir besvärligt att fatta beslut om framtida investeringar eller avveckling. Det leder självklart också till svårigheter att motivera fortsatta bevakningar eller nya skydd.

När vi dagligen ställs inför förändrad status i de individuella ärendena i vår portfölj kan det vara en utmaning att lyfta blicken och se kopplingen till affären. Hur ska den portfölj vi har idag stötta ett fortsatt prispremium eller gynna en marknadsandelsökning? Och kanske det viktigaste av allt: Hur kan vi kommunicera vår portfölj till andra i vår organisation på ett effektivt sätt med rätt effekt, dvs. att våra rekommendationer blir förstådda?

Intellectual Property kombinerar juridiska aspekter med marknad, teknik och affärer. Således är IP komplex materia, som allt som oftast är svår att begripa för icke-specialister. Det finns ett tydligt kommunikationsgap mellan IP-specialisterna och affärsutvecklare, chefer och sälj- och marknadsförare. IPQs studier hos svenska företag visar att endast 28% betraktar Intellectual Property som en affärstillgång. Det betyder att 72%* av svenska företag inte ser Intellectual Property som en affärstillgång.

Vår erfarenhet säger oss att det är utmaningen att få en tydlig bild på nuläget som är en bidragande orsak till svårigheten att se IP som en affärstillgång. Och att ha god översikt av portföljen är A och O för att börja se den kopplingen.

Vi på IPQ har sedan starten sett utmaningarna våra klienter har och har enträget arbetat med att anpassa våra processer och våra verktyg för att skapa de bästa förutsättningarna för att visa en IP-portföljs nuläge. I vår arbetsmetodik och i våra rapporteringsverktyg kan hela portföljens budget uppskattas regelbundet i nuläge och över tid, vilket ger dig som klient full insyn och bästa förutsättningar att se konsekvenserna över år framöver och då blir det även enkelt att prioritera i vilken ordning beslut ska fattas.

Så hur och när kan du börja prata affärer med dina kollegor?

  1. Ha bästa kollen på nuläget genom att kunna rapportera status, kostnader och prioritera i beslut. I ett tydligt visuellt format som alla enkelt förstår.
  2. Ta reda på hur er omvärld dvs konkurrenter och andra, ser ut och agerar just nu, men ta även med framtiden.
  3. Koppla de befintliga skydden i IP-portföljen till de affärsmål ditt företag har satt och er analys av omvärlden.

Nu kan du på ett enkelt sätt påvisa de bra besluten ni fattat över tid, men även se konsekvenser av mindre lyckade investeringar. Härifrån kan du sedan skapa analys och diskussion kring avveckling eller vidare utveckling för att tillföra nytt värde i portföljen. Då sker samarbete och utveckling i företaget och vi börjar prata affärer och värde istället för kostnader.

anna_ipqAnna Theander, IPQ

susanneSusanne Mellqvist, IPQ

 

Läs hur en av våra kunder jobbar.

*IPQ 2016.

Bild: Shutterstock_Sunnystudios