Matchar din IP-portfölj din affär?

Matchar din IP-portfölj affären? Gynnar dina investeringar i IP affären? Kan du påvisa hävstång i din affärsmodell baserat på hur din Intellectual Property är konstruerad idag?

Nej blir kanske ditt svar. Misströsta inte. I vår undersökning ser vi att de flesta inte ser sin IP som en affärstillgång. IP är komplex materia och bristen på kopplingen affärstillgång och IP beror mest troligt inte på dig. Inom Intellectual Property möts många av företagets huvudprocesser och måste samarbeta. IP kombinerar juridiska aspekter med marknad, teknik och affärer. Således är IP komplex materia, som dessutom ofta är svår att begripa för icke-specialister. Det finns ett tydligt kommunikationsgap mellan IP-specialisterna och affärsutvecklare, chefer och sälj- och marknadsförare. Och få aktörer inom IP tar den här problematiken på allvar. Vi tar det på allvar.

IPQs studier hos svenska företag visar att endast 28% betraktar Intellectual Property som en affärstillgång. Och endast 35 % av företagen i samma studier säger att deras IP- process korrelerar med deras innovations process(er). Något är fel.

Intellectual Propertys betydelse för ett företag eller en bransch är en inställningsfråga – Värdet på IP drivs av sammanhanget. Alla vi som arbetar med IP måste ta detta på allvar. Vår primära roll är att kommunicera den potentiella betydelse och effekt som IP kan ge ett företag ifråga om konkurrensfördelar. En grund förutsättning för att IP ska stödja ett företags konkurrensfördelar är linjering med företagets innovationsprocess(er). IPQ är experter på processorienterad rådgivning inom just Intellectual Property och Innovationslinjering.

Vår erfarenhet är att våra klienter ofta stöter på interna utmaningar som försvårar kopplingen mellan affären och IPn. Kanske känner du igen dig?

  • Bristande intern kommunikation
  • Dålig Insyn och sammankoppling mellan olika processer (Sälj – R&D – IP mfl.)
  • Oklara ansvarsområden
  • Bristande kommunikation med extern konsult

Genom att matcha er Innovation(er) med er IP-portfölj kommer ni att skapa förutsättningar för volymökning och prispremium. Detta genom att främst förstärkta konkurrensfördelar på era nuvarande, och framtida, erbjudanden. Då krävs det ofta en förändring i hur ni arbetar internt och alla i de ledande positionerna måste få förståelse för hur IP kan skapa möjligheter till ökade intäkter.  Avgörande faktorer för en lyckad implementering av nya arbetssätt och har visat sig vara tydliga processägare, förenkling av processerna och organisationen samt processforum för dialog och förankring.

Vi ser skillnaden hos våra klienter idag. Läs mer om hur i ett av våra projekt.

Erik Oskarsson

Erik Oskarsson, Managementkonsult, IPQ