Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Lokal idag, global i morgon?

Om vikten av att ligga steget före i en digital värld

Den gångna veckan var IPQ i San Diego och deltog på INTA, den största och viktigaste konferensen för oss som arbetar med varumärkesskydd. Veckan var späckad med seminarier, mottagningar och nätverkande med varumärkesspecialister från alla jordens hörn.

Under ett av många seminarier på INTA deltog Facebook och pratade om vikten för företag att se över skyddet för sina immateriella tillgångar (IP) på nya marknader som växer fram. I takt med att antalet internetanvändare växer blir också tillgängligheten, oberoende av territoriell tillhörighet större. Det betyder att ditt varumärke kan ses och upplevas av användare som befinner sig i länder där du ännu inte har något skydd. Den tekniska utvecklingen går med rekordfart och den juridiska utvecklingen hinner inte alltid med. Därför är det viktigare än någonsin att vara proaktiv när det kommer till skyddet av sin IP. Företag behöver vara ett steg före och inte bara identifiera vilka nya marknader som kan komma att bli aktuella för den egna användningen, utan också vilka marknader som är särskilt snåriga ur ett skyddsperspektiv och som därför behöver extra uppmärksamhet.

På IPQ ser vi ofta situationer där företag måste lägga stora resurser, både tidsmässiga och ekonomiska, på att ”städa upp” när det visar sig att kundens IP-rättigheter inte haft tillräckligt skydd. Våra kunder kommer till oss med frågan; ”hur gör vi för att förhindra att det här händer igen?”.  Det kan tyckas enkelt men svaret är ofta ”bättre intern kommunikation”. IP ska inte ses isolerat, som en enda avdelnings ansvar. IPQ sätter hela kundens affär i fokus och IP är en central del av de allra flesta företags verksamheter. IP är många gånger företagens mest värdefulla tillgångar. För att vara steget före råder IPQ sina kunder att etablera en nära kontakt mellan marknadsavdelningen och juristerna. Detta för att juristerna skall vara medvetna om vad planerna för nästa steg i marknadsföringen är och för att marknadsavdelningen ska förstå riskerna i att agera utan skydd.  Att registrera ett domännamn är en väldigt kostnadseffektiv del av skyddsarbetet. Det bör alltid vara det första steget då investeringen är så liten i jämförelse mot vad det skulle kosta om någon annan registrerar namnet istället. Även att registrera användarnamn i sociala medier bör utgöra en central del av skyddsstrategin. Denna typ av registreringar ger ju dock inget rättsligt skydd i sig. Därför är det viktigt att även se över registreringarna för varumärket ifråga och säkerställa att skyddet är tillräckligt i förhållande till lagstiftningen på de nya, ofta mer snåriga marknaderna. Det här är frågor de flesta företag bör fundera över. För även om man är lokal idag, kan man vara global imorgon.

/Stina Pilotti