Ligger du steget före?

Idag skapar vi värden i bolag på många olika sätt. Oftast genom att skydda och isolera de innovationer vi skapat. Men med enbart skydd skapas också begränsningar. Motsatsen till att isolera är att samarbeta. Genom att samarbeta skapas möjligheter att skapa fler värden än dem du kan skapa på egen hand.

Vi har iakttagit en begränsning i hur Intellectual Property hanteras. Idag faller Intellectual Property ofta under den bolagsprocess som kallas Legal. Denna process anses ofta vara en stödprocess i bolag till skillnad från tex Finans, Sälj eller Produktion; som anses vara kärnprocesser. Utmaningen med att vara en stödprocess ligger i själva ordet. Att stödja verksamhet leder vanligtvis inte till en affärsutvecklande och drivande position.

Vår erfarenhet säger att detta beror på orsaker som är nästan helt oberoende av person, snarare ett prioriteringsfokus i verksamhetsledningen. Det tillfälle stödprocesser får uppmärksamhet är ofta direkt sammankopplade med effektiviseringar eller besparingar. Det mer önskvärda perspektivet är istället när frågor drivs utifrån ett mer affärsutvecklande perspektiv såsom det att söka utväxling på sina IP-investeringar. Det är en evolution i företag att flytta sig från att spara in på kostsamma rättsliga åtgärder till att åskådliggöra avkastning på sina investeringar i Intellectual Property. Denna evolution går att skynda på – om man vill.

pyramid

En väl beprövad managementmodell är Edisons pyramid. Vi har anpassat den till vårt hantverk och våra kunders utmaningar. Det är resan vi utlovar i våra samarbeten.

Befinner du dig i Defence är chansen stor att du nu har ett antal innovationer som du skyddar på olika sätt. Ofta handlar det om skydd mot intrång eller missbruk av varumärken. Att skydda alla tillgångar kostar pengar. Ibland ofattbart mycket pengar.

Förflyttning till nästa nivå Manage Costs händer när ni ställer frågan om vilka kostnader som kan minska och hur det ska gå till. I nästa nivå Capture Value sker ett skifte från att bearbeta kostnader till att faktiskt tjäna pengar på tillgångar och då typiskt sett genom tex licensiering.

Den övre delen av pyramiden, Collaborate/Synthesize value; handlar om hur du skapar värde tillsammans med andras rättigheter. I samarbete. Med varann. För att skapa värde som blir 1+1=3. På toppen, Shape the future;  hittar vi bolag som skapar nya förutsättningar på nya marknader, på nya sätt. De driver lagstiftning snarare än att anpassa sig till den.

På IPQ skapar vi oss en bild av nuläget tillsammans med dem vi möter genom att identifiera var de är och vart de vill och då är pyramiden är en av de modeller vi använder. I diskussionen kring pyramiden identifieras helheten och nyttan för att skapa bra och rätt Intellectual Property för våra kunder. Det ger även en fingervisning om hur framtiden skulle kunna te sig och i vilken takt du tror att du kan utvecklas.

Att skapa och hantera Intellectual Property idag handlar inte bara om att skydda. Evolution handlar om att utvecklas och att anpassa sig efter behov på, i det här fallet, marknaden på vilken din innovation agerar. Det kommer att betyda att du antingen driver denna evolution i takt med kraven på marknaden eller att du beslutar dig för att stanna upp och hantera det du redan har på bästa sätt innan du tar nästa steg. Båda är lika rätt – det viktiga är medvetenheten kring varför du fattar det beslut du gör.

Hör av dig till mig. Jag är expert på att belysa förutsättningarna utifrån positioneringsanalys för att sedan ta dig på en resa i pyramiden.

Hälsar.

Erik OskarssonErik Oskarsson, Managementkonsult IPQ