Lansering på ny marknad

De allra flesta företag har en tillväxtplan. Att växa sin verksamhet är det svåraste inom företagande. En tillväxtplan inkluderar alltid nya marknader. Med nya marknader kommer möjligheter men även risker.

Uppdraget

IPQ fick i uppdrag av klient att, inför en lansering på en ny marknad, undersöka komplexitet på marknaden avseende relevanta aktörer och IP-positioner. Detta skulle utgöra ett underlag för att utvärdera risk jämfört potential. Projektet drevs i tätt samarbete med klientens ledningsgrupp. Effektmålet för uppdraget var att skapa hävstång i klientens egen position med hjälp av deras nuvarande IP-tillgångar.

Utmaningar

IP är komplex materia. Det finns stora utmaningar med att förklara IP så att icke-experter förstår dess effekt på företagets verksamhet och de affärer företaget genererar. IP har så väl juridiska, tekniska och ekonomiska dimensioner som måste omsättas till begriplig information som ska ligga till grund för beslut. Till detta tillkommer individuella åsikter huruvida IP är en god respektive ond tillgång. Det finns många individer som tycker Intellectual Property och då i synnerhet patenträtten, är ett hämmande juridisk mumbojumbo.

Resultat

Med utgångspunkt i detta så arbetade IPQ intensivt med att analysera och formulera åtgärdspaket för att hantera IP situationen på den givna marknaden. Detta inkluderande bl.a:

  • Definition och analys av klientens värdekedja för den givna marknaden
  • Fastställande av risknivåer för varje enskild del av värdekedjan
  • Aktivitetspaket för att hantera risknivåer samt agera på möjligheter

Klienten fick ett beslutsmaterial som tydligt förklarade konsekvenser av möjligheter och risker. Underlaget syftade till att främja för alla icke-experter i ledningsgruppen att fatta väl grundade beslut.