Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Orc Group ligger steget före konkurrenterna tack vare en Patent Action Plan

På en utmanande IP-marknad gäller det att ibland tänka om för att tänka rätt. I stället för att endast bevaka konkurrenternas patent, valde Orc att även studera patenttvister och på så sätt dra slutsatser kring marknadens utveckling.

Om Orc Group
Orc Group är en ledande global leverantör av teknologi och tjänster för handel med värdepapper och andra finansiella instrument. Orc tillgodoser högt ställda krav från kunder över hela världen, genom innovativ teknik och långsiktiga relationer.

Bättre förutsättningar på en teknikintensiv marknad
Orc insåg att det fanns möjlighet att stärka sin marknadsledande position genom ett ännu närmare samarbete i IP-frågor mellan produktutveckling, tekniker och företagsledning.

Intern samsyn ger extern styrka
Samarbetet mellan Orc och IPQ har lett till ett nytt sätt att arbeta med Orc’s patentstrategi. Genom att sätta patentfrågorna i ett sammanhang och skapa en samsyn i organisationen, skapades förutsättningar för ett helt nytt arbetssätt.

En aktiv IP-partner
IPQ har tillfört spetskompetens inom patentområdet och har bidragit till att skapa ökad förståelse inom organisationen för vikten av ett konsekvent IP-arbete.

Det här blev resultatet
Genom ett nytt angreppssätt har Orc skapat en långsiktig Patent Action Plan för att effektivt kunna bevaka marknadens aktörer och identifiera de patent som berör verksamheten.