Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

FLIR skapar nya konkurrensfördelar genom att se sina IP-tillgångar ur ett flerdimensionellt perspektiv

Inför lansering av nya produktgenerationer ställs företaget inför nya utmaningar. Med IP som ledstjärna skapas nya insikter om vad som kan patenteras, och därmed helt nya konkurrensfördelar.

Om FLIR
FLIR är världsledande inom design, tillverkning och marknadsföring av värmekameror och infraröda mätinstrument. Produkterna används inom en rad olika tillämpningar som ställer exceptionella krav på noggrannhet eller där yttre förutsättningar kräver exakta och pålitliga mätmetoder.

Vad kan man skydda med patent?
En produkt eller funktionalitet behöver inte vara banbrytande för att man ska söka patent eller designskydd. Tvärtom är känneteckensbärande, tekniska och designmässiga lösningar både möjliga och önskvärda att skydda.

IP skapar energi och framgång
Att utveckla en ny produktgeneration innebär stora påfrestningar på en organisation. Genom att de som utvecklar, de som producerar och de som beslutar om IP samverkar, skapas förutsättningar för en framgångsrik lansering.

Att identifiera alla typer av IP- tillgångar
De nya produkterna riktas mer mot konsumentmarknaden och det kräver nya angreppssätt. IPQ har bidragit med ett systematiskt arbete och med en tydlig IP-kunskap. Genom att arbeta tillsammans med olika kompetenser inom bolaget – t.ex. marknad, teknik och IP – bidrar IPQ med att identifiera och skapa IP-tillgångar som är relevanta för de nya produkterna.

Det här blev resultatet
Genom att ha identifierat och skyddat sina IP-tillgångar på fler och nya sätt kunde FLIR tryggare gå in i nya samarbeten och ut på marknaden med nya typer av produkter.

Jag är mycket nöjd med IPQ. De  är en modern patentbyrå, som inte bara skriver patent utan också tillför mycket när det gäller taktiken i patenteringen och själva konflikthanteringen av patent mot konkurrenter i olika länder.”

 Torbjörn Hamrelius, VP Product Manager, FLIR

Ladda ner pdf på FLIR och många andra här.