Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Fairford styr sina investeringar i portföljbolag med en ny syn på IP

Fairford ställdes inför uppgiften att bedöma om det var intressant att fortsätta investera i den befintliga teknologin i ett av bolagets portföljbolag. Genom att använda en palett av IP-verktyg tillfördes viktig information för att kunna göra en komplett kommersiell bedömning.

Om Fairford
Fairford är en privatägd företagsgrupp som har inriktat sig på investeringar i onoterade bolag. Fairfords bolag är aktiva inom en mängd branscher såsom tillverkning, handel, hotellverksamhet och försäkring. Företaget verkar globalt.

En kommersiell bedömning
Inför en fortsatt investering i ett portföljbolag behövde Fairford komplettera den tekniska utvärderingen med en bedömning ur både ett kommersiellt och IP-rättsligt perspektiv.

Att styra sin investering
Under projektet har huvuduppgiften varit att genom ett tydligt IP-perspektiv skapa en bild av de tekniska förutsättningarna och om produkterna är säljbara och efterfrågade på marknaden.

Ett framgångsrikt samarbete skapar en framgångsrik kund
IPQ har tillfört en ny kombination av kunskap – hur IP hanteras i företag och konkret kunskap om patenten – och på det sättet belyst affären med patentfrågorna i fokus. Genom intervjuer och analyser har IPQ visat på ett framgångsrikt arbetssätt.

Det här blev resultatet
Genom att använda IP-juridik som utgångspunkt för en bred genomlysning av både tekniska och marknadsmässiga förutsättningar, kunde man göra en bedömningen av riktningen inom teknikområdet där företaget verkar. Det IP-rättsliga perspektivet kompletterade övrig information för att ge en helhetsbild av den kommersiella gångbarheten.