Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Barium ökar både konkurrenskraft och marknadsandelar med ett fokuserat IP-arbete

Barium stod inför utmaningen att vidareutveckla sin produktportfölj och stärka sina marknadsandelar. Genom strategiska patent har man utnyttjat värdet i sina IP-tillgångar.

Om Barium
Barium är ett svenskt bolag som skapar hållbara processlösningar inom Business Process Management. Med innovativa IT-lösningar och molntjänster automatiserar och kvalitetssäkrar man affärsprocesser och processdokumentation.

IP-baserad produktutveckling
För att öka både företagets konkurrenskraft och värdering behövde man förnya och effektivisera sin produktutveckling. Genom att analysera marknaden och konkurrensen ur ett IP-perspektiv skapades nya möjligheter och ett helt nytt synsätt.

Nya möjligheter med IP
Syftet med uppdraget var att påvisa möjligheterna med ett IP-inriktat angreppssätt. Genom att analysera och identifiera konkurrensfördelar baserat på IP-tillgångarna kunde man bedöma marknaden ur ett helt nytt perspektiv.

Att patentera nya funktioner skapade nya konkurrensfördelar
IPQ har tillfört kunskap om vad som är möjligt att patentera och hur det kan genomföras. Nu finns ett etablerat arbetssätt för att patentera nya funktioner som är tydliga konkurrensfördelar, och en hög medvetenhet om IP vid utveckling av framtida produkt- generationer och ny funktionalitet.

Det här blev resultatet
Genom att ta tillvara den IP som redan fanns i företaget och tillföra en tydlig IP-dimension skapades helt nya konkurrensfördelar.

”Ni på IPQ förstår verkligen på djupet vad vi på Barium håller på med, och vi ser att era tjänster kan hjälpa oss öka vårt värde.”

Johan Made, VD, Barium