Kundcase

Orc Group ligger steget före konkurrenterna tack vare en Patent Action Plan

Beskrivning

På en utmanande IP-marknad gäller det att ibland tänka om för att tänka rätt. I stället för att endast bevaka konkurrenternas patent, valde Orc att även studera patenttvister och på så sätt dra slutsatser kring marknadens utveckling. Om Orc Group Orc Group är en ledande global leverantör av teknologi och tjänster för handel med värdepapper […]

Barium ökar både konkurrenskraft och marknadsandelar med ett fokuserat IP-arbete

Beskrivning

Barium stod inför utmaningen att vidareutveckla sin produktportfölj och stärka sina marknadsandelar. Genom strategiska patent har man utnyttjat värdet i sina IP-tillgångar. Om Barium Barium är ett svenskt bolag som skapar hållbara processlösningar inom Business Process Management. Med innovativa IT-lösningar och molntjänster automatiserar och kvalitetssäkrar man affärsprocesser och processdokumentation. IP-baserad produktutveckling För att öka både […]

Fairford styr sina investeringar i portföljbolag med en ny syn på IP

Beskrivning

Fairford ställdes inför uppgiften att bedöma om det var intressant att fortsätta investera i den befintliga teknologin i ett av bolagets portföljbolag. Genom att använda en palett av IP-verktyg tillfördes viktig information för att kunna göra en komplett kommersiell bedömning. Om Fairford Fairford är en privatägd företagsgrupp som har inriktat sig på investeringar i onoterade […]