Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

Kärnvärden – är det bara en floskel?

Att jobba på IPQ innebär att vi alla är delaktiga i hur organisationen växer fram och vi har nu blivit ett så etablerat företag att vi har känt ett behov av att hitta en gemensam plattform, så att alla som kommer i kontakt med oss känner igen sig. Vi har därför jobbat med att ta fram kärnvärden. För oss har det varit en gemensam resa att mejsla ut gemensamma värden, just för att det är så viktigt för både oss själva och för våra kunder att vi har en kompass för hur vi behandlar varann, våra kunder och våra projekt. Vi har landat i fyra kärnvärden som vi alla känner att vi kan stå för och leverera utifrån.

Vi levererar inte det kunden frågar efter, utan vi ser det som vår uppgift som rådgivare att ta reda på vad kunden egentligen behöver. Vi utmanar kunden, ifrågasätter hur kunden kan tro sig vilja ha något särskilt, utan att först veta varför. Vi tycker att vår viktigaste uppgift är att ta reda på vad kunden egentligen vill uppnå, snarare än att leverera vad kunden först efterfrågar.

Detta fungerar eftersom vi är trovärdiga. Vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att utmana kunden och ta reda på vad som egentligen krävs för att kunden ska uppnå sina mål. Först när vi förstår vad kunden vill uppnå kan vi rekommendera konkreta åtgärder.

Vår nyfikenhet driver oss att förstå kundens hela affär. Vi är genuint intresserade av kundens vardag och utmaningar, och inser att vår trovärdighet som rådgivare vilar på att vi faktiskt förstår kundens situation, så att våra råd verkligen blir anpassade till varje kunds unika position.

Vi inser att resurser alltid är begränsade och jobbar därför effektfullt. Det är självklart för oss att kundens tillgängliga resurser alltid ska användas på det sätt som ger störst effekt för att uppnå kundens mål. Våra kärnvärden påminner oss om vad som är viktigt för oss och våra kunder i våra leveranser. Vi hoppas att du märker det när du jobbar med oss.

Och nej, för oss är det inte bara en floskel, utan ett värdefullt verktyg för att våra kunder ska få den rådgivning de förtjänar.

/Malin Keijser Bergöö