IPQube: Användargränssnitt erbjudande

IPQube


För dig som deltog på IPQ seminarie den 22 oktober 2014 kan vi erbjuda ett fastpris på IPQube som vi tror kan vara av nytta för er som deltog i diskussionerna. IPQube är en metodik som inkluderar workshop och ska syfta till att antingen inventera eller skissa på aktiviteter för en färdplan.

Praktisk gränssnittshantering av produkt
Inför marknadslansering av produkt – vad behöver göras för att rättsligt fånga och stärka konkurrensfördelar hos användargränssnitt?
eller
Produkt finns redan på marknaden – vad behöver göras för att förbättra det rättsliga läget för konkurrensfördel hos användargränssnitt?
Pris: 30 000 SEK ex moms

 

Strategi och process
1. Del 1 med gränssnittsgenomgång, hur man arbetar och tänker, affärsmodell, identifiera nuläge och åtgärder ur Innovationsjuridikperspektiv.
2. Del 2 – på väg mot en strategi – identifiera marknadsposition samt förutsättningar för process, organisation och verktyg.
Pris: 60 000 SEK ex moms

Om du är intresserad kontakta Michael för upplägg och uppstart. Erbjudandet gäller enbart för dig som deltog i seminariet och en begränsad tid (31 december 2014).