Lämna följande fält tomt
Ring oss 08-32 13 90

IPQ:s VD lyfter frågan om piratkopiering i Riksdagen

På torsdag denna vecka (28/4) arrangerar Riksdagens näringsutskott en s.k. offentlig utfrågning där utskottets ledamöter, Justitieminister Morgan Johansson och ett antal inbjudna intresseorganisationer möts för att diskutera olika initiativ för att kunna motverka det ökande samhällsproblemet med piratkopiering.

Temat för utfrågningen är ”piratkopiering och rättighetsintrång på den digitala marknaden” och syftet med evenemanget är att ”skapa diskussion och fördjupa ledamöternas kunskaper på området”.

IPQ:s VD Thomas Randes kommer att på finns på plats som representant för SEPAF (Sveriges Patentbyråers Förening) och driva diskussion och kunskapsutbyte inom följande:

 1. En ökad samordning mellan myndigheters och andra aktörers insatser och aktiviteter för att motverka:
  • Produktbedrägeri (produkter)
  • Piratkopiering (tjänster).
 2. Tillsätta nationella (och eventuellt internationella) strategier och handlingsplaner för att motverka:
  • Produktbedrägeri (produkter)
  • Piratkopiering (tjänster).
 3. Se över straffskalan för de aktörer som köper och säljer förfalskade produkter eller tjänster.
 4. Att initiera insatser för att höja allmänhetens medvetenhet kring problematiken med förfalskade produkter och piratkopior, inte minst vad gäller privatpersoners inköp.
 5. Det finns idag konkreta lösningar för att se till att förfalskade produkter inte säljs. En utredning för att undersöka på vilka sätt som äktheten och produktsäkerheten bäst kan skyddas framöver bör därför tillsättas. En sådan bör också adressera datasäkerhetslagar etc.

 

Sveriges Television (”SVT Forum”) kommer att direktsända den offentliga utfrågningen (09:00-11:40) i både SVT2 och på webben.

/Olle Bratt